רכישת גרפטים פריפריים לכלי דם

מס' תיק:  2019/4745
 
תאריך פרסום: 11/12/2019
 
 

שם הספק: נאופרם בע"מ
מזמין: ד"ר כארם טוני - מנהל מחלקת כלי דם והשתלות


היקף עסקה בהתקשרות לשנה: 292,500 ₪ כולל מע"מ לשנה 
גורם מתקצב: רמב"ם 

מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד
: ד"ר כארם טוני - מנהל מחלקת כלי דם והשתלות