הסכם מסגרת עם חברת דיוק מדיקל סולושנס לתיקון משאבות למניעת DVT של יצרניות KANDALL

מס' תיק:  2020/5044
תאריך פסום: 05/07/2020
שם הספק: דיוק מדיקל סולושנס בע"מ
מזמין: הנדסה ביו-רפואית
סכום ההתקשרות ל-3 שנים: 150,000 ₪ כולל מע"מ + 2 תקופות אופציה
סה"כ היקף התקשרות ל-3 שנים +(אופציה ל-2 תקופות נוספות): 250,000 ₪  כולל  מע"מ.
גורם מתקצב: מדינת ישראל / משרד הבריאות/ רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד:  מאת ודים מלכביץ –ס.מנהל הנדסה ביו-רפואית