ראגנטים עבור מכשיר COBAS עבור מעבדה אנדוקרינולוגית

מס' מכרז:  4561/2019
תאריך פרסום: 11.8.2019

מס' תיק: 4561/2019
שם הספק: גאמידור בע"מ
סכום ההתקשרות (בש"ח לא כולל מע"מ): 213,675 ש"ח
חוות דעת מקצועית: לצפייה ועיון בחוות הדעת לחץ כאן
הגורם המקצועי נותן חוות הדעת: רעיה גנדלמן, מנהלת מעבדה אנוקרינית.
תאריך פרסום ההודעה: 11.8.2019
מהות הודעת הפטור והתקנה המתאימה: ספק יחיד- תקנה 3(29)