הזמנת תוכנה מחברת Cytobank

מס' תיק:  1200/19
תאריך פרסום: 10.9.19
שם הספק: CYTOBANK

מזמין: מכון גסטרואנטרולוגי.

היקף עסקה בהתקשרות לשנה: 22,464$ כולל מע"מ

חוות דעת מקצועית: לצפיה ועיון בחוות הדעת לחצו כאן>

הגורם המקצועי נותן חוות הדעת:  פרופ' יהודה חוברס

תאריך פרסום ההודעה:  10.9.19

מהות הודעת הפטור והתקנה המתאימה: ספק יחיד- תקנה 3(29)