ציוד אנדו-אורולוגי

מס' תיק: 2020/4793
תאריך פרסום: 04.02.2020
 

שם הספק: גטר גרופ
מזמין: מחלקה אורולוגית, רמב"ם.
 
היקף עסקה בהתקשרות לשנה: 327,750 ₪ כולל מע"מ

גורם מתקצב:  מרכז רפואי רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד: מאת  ד"ר מיכאל מילרד, סגן מנהל מחלקה אורולוגית, חדרי ניתוח רמב"ם.