ראגנטים עבור מכשיר GENEXPERT

מס' תיק:  2019/4702
 
תאריך פרסום: 23/12/12019
 
 

שם הספק:  מדיסון
מזמין: ד"ר יובל גפן מנהל המעבדה הבקטריולוגית


היקף עסקת התקשרות לשנה: הספק: 420,000 ₪ כולל מעמ +4 אופציות נוספות בנות שנה כ"א
גורם מתקצב: רמב"ם 

מצ"ב: 
מכתב  המלצה על ספק  יחיד