מערכת EMAG + ראגנטים תואמים

מס' תיק: 2020/1212
תאריך פסום: 14/05/2020
שם הספק: אילקס מדיקל בע"מ
מזמין:  המעבדה הוירולוגית
 
היקף עסקה בהתקשרות לשנה: 72,540 אירו  כולל מע"מ
היקף התקשרות כולל בעסקה ל-5 שנים: 362,700 אירו כולל מע"מ
גורם מתקצב:  משרד הבריאות/ מרכז רפואי רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד: מאת ד"ר מורן שוורצוורט כהן, מנהלת המעבדה הוירולוגית.