מאגרי מידע אלקטרוניים ULTIMEDEX MICROMEDEX

מס' מכרז: 14523/2019
תאריך פרסום: 9.7.2019
 

מס' תיק: 14523/2019
שם הספק: זיעור, לשכת שירות למיקרופילם בע"מ
סכום ההתקשרות (בש"ח לא כולל מע"מ): 15,000 $
חוות דעת מקצועית: לצפייה ועיון בחוות הדעת לחץ כאן
הגורם המקצועי נותן חוות הדעת: גב' שרה צפריר, מנהלת אגף מידע, מחשוב ותקשורת.
תאריך פרסום ההודעה: 9.7.2019
מהות הודעת הפטור והתקנה המתאימה: ספק יחיד- תקנה 3(29)