מערכת HDR לערמונית

תאריך פרסום: 06.02.2023
מספר תיק: 1063/2022
 
שם הספק: מדטכניקה בע"מ
מזמין:   אגף האונקולוגי
היקף התקשרות: 238,338 דולר כולל מע"מ
מתן פטור מסתמך על תקנה 3(29) - התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחידי המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות
 
גורם מתקצב: תאגיד הבריאות רמב"ם
 
מצ"ב:
חוות דעת מקצועית: מאת ד"ר תומר חרס, אחראי חדשנות ופיתוח, משנה למנהלת האגף האונקולוגי
 

* הקובץ המצורף יונגש לפי דרישה