שרות למערכת ISILON של EMC

מס' תיק: 17030/2020
תאריך פרסום: 24.02.2020
 

שם הספק: מלם תים בע"מ
מזמין:  אגף מערכות מידע, מחשוב ותקשורת
 
היקף עסקה בהתקשרות לשנה: 74,600$ דולר כולל מע"מגורם מתקצב:  מרכז רפואי רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד: מאת שרה צפריר – מנהלת אגף מערכות מידע, מחשוב ותקשורת