רכישת מכונות לאיסוף מדים + שירות

מס' תיק:  7551/2020
 
תאריך פרסום: 01/01/2020
 
 

שם הספק:  פוליטקס (פוליטקס טכנולוגיות)
מזמין: אמיר בן יוסף, מנהל תפעול , רמב"ם
היקף עסקת התקשרות לשירות לשנה:  160,000 ₪ כולל מע"מ + אופציה ל 4 שנים נוספות.
היקף עסקת התקשרות לרכש יחידות קצה: 350,000 ₪ כולל מע"מ + אופציה ל 2 יח' נוספות ב 2020/1.

גורם מתקצב: רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב  המלצה על ספק  יחיד