סטים ותמיסות למכשיר PRISMAFLEX

מס' תיק: 2019/4717

תאריך פרסום: 04/12/2019
 
 

שם הספק: בקסטר אספקת שרותי בריאות בע"מ
מזמין: ואדים מלכביץ', סגן מנהל המחלקה להנדסה ביו רפואית

סכום ההתקשרות כולל מע"מ: 409,500 ₪ + (אופציה 4 תקופות נוספות)