מסמרי PRECICE

מס' מכרז:  4616/2019
תאריך פרסום: 21.8.19

מס' תיק: 4616/2019
שם הספק: מ.ט.סי. בע"מ
סכום ההתקשרות (בש"ח לא כולל מע"מ): 136,752 ש"ח
חוות דעת מקצועית: לצפייה ועיון בחוות הדעת לחץ כאן
הגורם המקצועי נותן חוות הדעת: פרופ' אידלמן, מנהל היחידה לאורטופדית ילדים.
תאריך פרסום ההודעה: 21.8.2019
מהות הודעת הפטור והתקנה המתאימה: ספק יחיד- תקנה 3(29)