תחזוקת ופיתוח אתרי רמב"ם ותיירות מרפא

מס' תיק: 86026/19/20
תאריך פרסום: 19.01.2020
 

שם הספק:  פיונט בע"מ
מזמין:  מחלקת כלכלה ופיתוח עסקי
 
היקף עסקה בהתקשרות ל-5 שנים: 760,500 ₪ כולל מע"מ
גורם מתקצב: תאגיד הבריאות רמב"ם (ע"ר)
 
מצ"ב: 
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד: מר' עודד מאיר, מנהל מחלקת שיווק