מזרוני הארקה MEGADYNE MEGA SOFT

מס' מכרז:  4600/2019
תאריך פרסום: 21.8.19

מס' תיק: 4601/2019
שם הספק: ג'ונסון את ג'ונסון בע"מ
סכום ההתקשרות (בש"ח לא כולל מע"מ): 61,337 ש"ח
חוות דעת מקצועית: לצפייה ועיון בחוות הדעת לחץ כאן
הגורם המקצועי נותן חוות הדעת: מר ודים מלכביץ', סגן מנהל מחלקת הנדסה ביו-רפואית.
תאריך פרסום ההודעה: 21.8.2019
מהות הודעת הפטור והתקנה המתאימה: ספק יחיד- תקנה 3(29)