מוצרים רפואיים יחודיים

מס' תיק:  2019/4776
 
תאריך פרסום: 25/12/12019
 
 

שם הספק:  ביומטריקס בע"מ
מזמין: אלכס טנסקי - מרכז תחום מחשוב ולוגיסטיקה הנהלת הסיעוד


היקף עסקת התקשרות לשנה:  2,106,000 ₪ כולל מע"מ  
גורם מתקצב: רמב"ם 

מצ"ב: 
מכתב  המלצה על ספק  יחיד  
רשימת מוצרים המגודרים כספק יחיד
 

לצפיה במכתב ברשימה>>