מחמצנים BABY FX

מס' תיק: 2019/4697
 
תאריך פרסום: 09/12/2019
 
 

שם הספק: גד מדיקל בע"מ
מזמין: רמי הייזלר, מנהל תחום הנדסה ביו רפואית חדרי ניתוח


היקף עסקה בהתקשרות לשנה: 150,000 ₪ + (אופציה 4 תקופות נוספות)