קיטים + NGM

מס' תיק:  2020/1217
תאריך פסום: 31.08.2020
שם הספק: רניום בע"מ
מזמין:  המעבדה לאימונולוגיה וסיווג רקמות
היקף עסקה בהתקשרות לשנה: 145,000 ₪ כולל מע"מ + אופציה ל-4 תקופות נוספות
סך היקף התקשרות לשנה+4 תקופות אופציה: 725,000 ₪ כולל מע"מ
גורם מתקצב: תאגיד הבריאות-רמב"ם (ע"ר)
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד:  מאת דר  רינה כץ, מנהלת המעבדה לאימונולוגיה וסיווג רקמות