הסכם מסגרת לתיקון ציוד ומערכות של חברת BERCHTOLD GMBK,CELLAVISION,OLYMPUS INSTRUMENTS

מס' תיק: 2020/4852
תאריך פרסום: 25.02.2020
 

שם הספק: דובר בע"מ
מזמין:  הנדסה ביו –רפואית
 
היקף עסקה בהתקשרות לשנתיים: 100,000 ₪ כולל מע"מ +(אופציה ל-2 תקופות נוספות)גורם מתקצב:  מרכז רפואי רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד: מאת ודים מלכביץ –ס.מנהל הנדסה ביו-רפואית