חוזה שירות למנועים ומחברים מתוצרת SYNTHES

מס' תיק:  4712/2019

תאריך פרסום: 04/12/2019
 
 

שם הספק: ג'ונסון &ג'ונסון
מזמין:  ודים מלכביץ – ס. מנהל הנדסה ביו –רפואית

סכום ההתקשרות כולל מע"מ:  128,700 ₪ כולל מע"מ לשנה +אופציה ל – 4 שנים נוספות