קפסולת וידאו נבלעת למעי הדק PILLCAM

מס' מכרז: 1206/2019
תאריך פרסום: 9.7.2019
 

מס' תיק: 1206/2019
שם הספק: מדטרוניק בע"מ
סכום ההתקשרות (בש"ח לא כולל מע"מ): 456,300 ש"ח(+אופציה ל-4 תקופות נוספות)
חוות דעת מקצועית: לצפייה ועיון בחוות הדעת לחץ כאן
הגורם המקצועי נותן חוות הדעת: פרופ' יהודה חוברס, מנהל המכון הגסטרואנטרולוגי.
תאריך פרסום ההודעה: 9.7.2019
מהות הודעת הפטור והתקנה המתאימה: ספק יחיד- תקנה 3(29)