מתלה מלאכותי לגבר ATOMS

מס' תיק: 2020/4841
תאריך פרסום: 03.02.2020
 

שם הספק: תרופארם בע"מ
מזמין:  היחידה הנוירו אורולוגית
 
היקף עסקה בהתקשרות לשנה: 316,400 ₪ כלולל מע"מ

גורם מתקצב:  מרכז רפואי רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד : פרופ' אילן גרינוולד מהיחידה הנוירו אורולוגית
