הסכם מסגרת לשרות וחלקי חילוף מול חברת מנן מדיקל בע"מ

מס' תיק: 2020/5008
תאריך פסום: 26/05/2020
שם הספק: מנן מדיקל בע"מ
מזמין:  הנדסה ביו –רפואית
 
היקף עסקה בהתקשרות לשנתיים: 140,000 ₪ כולל מע"מ
היקף התקשרות כולל בעסקה לשנתיים + 2 תקופות אופציה נוספות:  280,000 ₪ כולל מע"מ
גורם מתקצב:  משרד הבריאות/ מרכז רפואי רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד: מאת ודים מלכביץ –ס.מנהל הנדסה ביו-רפואית