תחנת אחות למוניטורים תוצרת חברת פיליפס

מס' תיק:  2020/5083
תאריך פסום: 22.07.2020
שם הספק: מדטכניקה בע"מ
מזמין:  הנדסה ביו רפואית
היקף עסקה בהתקשרות :  17,568 $ = 60,390 ₪
גורם מתקצב: מדינת ישראל / משרד הבריאות/ רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד:  מאת ודים מלכביץ –ס.מנהל הנדסה ביו-רפואית