ראגנטים לביצוע בדיקות BIL ACID CYSTATIN

מס' תיק:  2019/4767
 
תאריך פרסום: 23/12/12019
 
 

שם הספק:  אילקס
מזמין: ד"ר מריאל קפלן-מנהלת אגף המעבדות


היקף עסקת התקשרות לשנה: 65,000 ₪ כולל מעמ +4 אופציות נוספות בנות שנה כ"א
גורם מתקצב: רמב"ם 

מצ"ב: 
מכתב  המלצה על ספק  יחיד