מכשירי EMG תוצרת NATUS

תאריך פרסום: 25.07.2022
מספר תיק: 2022/163
שם הספק: מדלייף בע"מ
מזמין:   מחלקת נוירולגיה  
היקף התקשרות:  53,258 דולר כולל מע"מ  
מתן פטור מסתמך על תקנה 3(29) - התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחידי המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות
 
גורם מתקצב: תאגיד הבריאות רמב"ם
 
מצ"ב:
חוות דעת מקצועית: מאת דוד ירניצקי, מנהל  מחלקת נוירולוגיה