שרות למגדלי קרור -שרון עבור המרכז הרפואי רמב"ם - חיפה

מס' תיק: 2019/16029

תאריך פרסום: 04/12/2019
 
 

שם הספק: מגדלי קרור השרון בע"מ
מזמין: קובי בוסל , מנהל אחזקה + יצחק אברמוביץ - מהנדס

היקף עסקה בהתקשרות לשנה: 400,000 ₪ כולל מע"מ לתקופה של 5 שנים