מוניטורים עובריים לחדרי לידה

מס' תיק:  2020/5033
תאריך פסום: 24/06/2020
שם הספק: מדטכניקה בע"מ
מזמין: הנדסה ביו רפואית
 
סכום ההתקשרות כולל מע"מ: 47,770 $ = 164,884 ₪
גורם מתקצב: רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד: ומאת ודים מלכביץ', סגן מנהל מחלקת הנדסה ביו רפואית