שרות+אחזקה+תיקונים לתאורת חרום

מס' תיק: 17059/2020
תאריך פרסום: 18/02/2020
 

שם הספק: י. קשטן בע"מ
מזמין: מחלקת אחזקה
 
היקף עסקה בהתקשרות ל-5 שנים: 343,980 ₪ כולל מע"מ.גורם מתקצב:  מרכז רפואי רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד: קובי בוסל – מנהל אחזקה