מערכת סנכרון לוח גנרטורים

תאריך פרסום: 01.01.2023
מספר תיק: 889/2022
שם הספק: גל ברק בע"מ
מזמין:   הנדסה
היקף התקשרות שנתי:  133,380 ₪ כולל מע"מ
מתן פטור מסתמך על תקנה 3(29) - התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחידי המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות
 
גורם מתקצב: תאגיד הבריאות רמב"ם
 
מצ"ב:
חוות דעת מקצועית: מאת אילן בורשטיין, מהנדס חשמל בכיר, הנדסה
 

* הקובץ המצורף יונגש לפי דרישה