תיקון ציוד אנדוסקופי, גמישים וקשיחים, של חברת STORZ