שרות לטיפול במערכות מיליפיור - חברת מרקורי

מס' תיק:  2019/16473
 
תאריך פרסום: 23/12/12019
 
 

שם הספק:  מרקורי מוצרי מדע ותעשיה בע"מ
מזמין: קובי בוסל , מנהל מחלקת אחזקה


היקף עסקת התקשרות לשנה: 43,000 ₪ כולל מע"מ+4 אופציות נוספות בנות שנה כ"א
גורם מתקצב: רמב"ם 

מצ"ב: 
מכתב  המלצה על ספק  יחיד