רכש כוסיות ללכידת נוזלים במוניטורים של חברת MINDRAY.