הספקה והתקנת מערכת שילוח פנאומטית בנק הדם

מס' תיק: 16919/2020
תאריך פרסום: 10.03.2020
 

שם הספק: ר.ס תעשיות בע"מ
מזמין: מחלקת אחזקה, רמב"ם
 
היקף עסקה בהתקשרות לשנה: 191,246 ₪ כולל מע"מ

גורם מתקצב:  מרכז רפואי רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד: מאת קובי בוסל, מנהל אחזקה