תמיסה למכונות שטיפת אנדוסקופ מתוצרת חברת WASSENBURG