קיטים לאבחנה של Q-FEVER

מס' תיק: 2020/4848
תאריך פרסום: 04.02.2020
 

שם הספק: אלמוג דיאגנוסטיקה
מזמין: המעבדה הוירולוגית, מרכז רפואי רמב"ם
 
היקף עסקה בהתקשרות לשנה: 70,000 ₪ כולל מע"מ

גורם מתקצב:  מרכז רפואי רמב"ם
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד:  מאת ד"ר מורן שוורצוורט-כהן מנהלת המעבדה הוירולוגית
