שרות שנתי למערכת הקפאה עמוקה

מס' תיק:  105/1734
תאריך פסום: 05/07/2020
שם הספק: פלקון (ו.פ) טכנלוגיות בע"מ
מזמין: מחלקת אחזקה
סכום ההתקשרות ל-5 שנים: 261,105 ₪ כולל מע"מ
גורם מתקצב: תאגיד הבריאות - רמב"ם (ע"ר)
 
מצ"ב:
מכתב ספק יחיד לפרסום ספק יחיד:  מאת קובי בוסל, מנהל אחזקה