אביזרים לסגירת פתח של עורק Proglide and Prostar

מס' מכרז:  4608/2019
תאריך פרסום: 19.8.19

מס' תיק: 4608/2019
שם הספק: לבנט טכנולוגיות בע"מ
סכום ההתקשרות (בש"ח לא כולל מע"מ): 360,213 ש"ח (+אופציה ל-4 תקופות נוספות)
חוות דעת מקצועית: לצפייה ועיון בחוות הדעת לחץ כאן
הגורם המקצועי נותן חוות הדעת: ד"ר ארתור קרנר, מנהל היחידה לקרדיולוגיה פולשנית
תאריך פרסום ההודעה: 19.8.2019
מהות הודעת הפטור והתקנה המתאימה: ספק יחיד- תקנה 3(29)