פלטות אורתדנטיות

מס' מכרז: 4552/2019
תאריך פרסום: 15.7.2019
 

מס' תיק: 4552/2019
שם הספק: אורתוליין בע"מ
סכום ההתקשרות (בש"ח לא כולל מע"מ): 140,000 ש"ח (+אופציה ל-4 תקופות נוספות)
חוות דעת מקצועית: לצפייה ועיון בחוות הדעת לחץ כאן
הגורם המקצועי נותן חוות הדעת: פרופ' דרור איזנבוד, מנהל המחלקה לאורתודנטיה ומומי פנים מולדים.
תאריך פרסום ההודעה: 15.7.2019
מהות הודעת הפטור והתקנה המתאימה: ספק יחיד- תקנה 3(29)