מערכת מיקרומניפולציה תוצרת RESEARCH INSTRUMENTS

תאריך פרסום: 12.09.2022
מספר תיק: 854/2022
שם הספק:  זוטל בע"מ
מזמין:   מעבדת IVF
היקף התקשרות: 31,491 אירו כולל מע"מ
מתן פטור מסתמך על תקנה 3(29) - התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחידי המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות
 
גורם מתקצב: תאגיד הבריאות רמב"ם
 
מצ"ב:
חוות דעת מקצועית: מאת גב' ויקי ויינר, מנהלת מעבדת IVF