המרכז האונקולוגי ע"ש פישמן

ד"ר רועי הולנד

מספר טלפון של ד"ר רועי הולנד04-7776400