המרכז האונקולוגי ע"ש פישמן

ד"ר ילנה שירמן

מספר טלפון של ד"ר ילנה שירמן04-7776080