המרכז האונקולוגי ע"ש פישמן

ד"ר איילת אלפסי

מספר טלפון של ד"ר איילת אלפסי04-7776400