המרכז האונקולוגי ע"ש פישמן

ד"ר חיים זילברמן

מספר טלפון של ד"ר חיים זילברמן04-7776605