צוות
קרדיולוגיה

פרטי התקשרות עבור ד"ר יבגני בראבו

מספר טלפון של ד"ר יבגני בראבו04-7772418 עבור ד"ר יבגני בראבו

ד"ר יבגני בראבו

פרטי התקשרות עבור ד"ר מרינה פרומיסלובסקי

מספר טלפון של ד"ר מרינה פרומיסלובסקי04-7772180 עבור ד"ר מרינה פרומיסלובסקי

ד"ר מרינה פרומיסלובסקי

פרטי התקשרות עבור אטלה ארמיאס סנבטו

מספר טלפון של אטלה ארמיאס סנבטו04-7773781 עבור אטלה ארמיאס סנבטו

אטלה ארמיאס סנבטו