צוות
קרדיולוגיה

פרטי התקשרות עבור ד"ר רוברט צוקרמן

מספר טלפון של ד"ר רוברט צוקרמן04-7776654 עבור ד"ר רוברט צוקרמן

ד"ר רוברט צוקרמן

פרטי התקשרות עבור ד"ר מרינה פרומיסלובסקי

מספר טלפון של ד"ר מרינה פרומיסלובסקי04-7776655 עבור ד"ר מרינה פרומיסלובסקי

ד"ר מרינה פרומיסלובסקי

פרטי התקשרות עבור ד"ר מרינה פרומיסלובסקי

מספר טלפון של ד"ר מרינה פרומיסלובסקי04-7776655 עבור ד"ר מרינה פרומיסלובסקי

ד"ר מרינה פרומיסלובסקי

פרטי התקשרות עבור ד"ר יבגני בראבו

מספר טלפון של ד"ר יבגני בראבו04-7772418 עבור ד"ר יבגני בראבו

ד"ר יבגני בראבו

פרטי התקשרות עבור ד"ר מנהל חביב

מספר טלפון של ד"ר מנהל חביב04-7772180 עבור ד"ר מנהל חביב

ד"ר מנהל חביב