צוות
שיקום לב מרחוק

פרטי התקשרות עבור ד"ר רוברט צוקרמן

מספר טלפון של ד"ר רוברט צוקרמן04-7776654 עבור ד"ר רוברט צוקרמן

ד"ר רוברט צוקרמן

פרטי התקשרות עבור ד"ר מרינה פרומיסלובסקי

מספר טלפון של ד"ר מרינה פרומיסלובסקי04-7776655 עבור ד"ר מרינה פרומיסלובסקי

ד"ר מרינה פרומיסלובסקי