המחלקה לרפואה דחופה (מיון)

ח'אלד ח'אלד

מספר טלפון של ח'אלד ח'אלד04-7772348