היערכות לביקור במלר"ד - מיון רמב"ם

תמונה ראשית - היערכות למיון

הערכות לביקור במיון

אם המצב הרפואי מאפשר, רצוי להביא אתך את המסמכים הרפואיים הבאים לקראת יציאתך לחדר המיון:

  • מכתבי שחרור מאשפוזים קודמים
  • תרשימי אק"ג קודמים
  • רשימת תרופות
  • תוצאות בדיקות דימות קודמות
  • תוצאות בדיקות מעבדה קודמות
  • מכתב הפניה מרופא
  • כל פניה לחדר מיון מחייבת כיסוי כספי מקופות החולים, באמצעותטופס 17
  • ציוד אישי – בגדי החלפה, אמצעים להעברת זמן ההמתנה, תעודות אישיות

תהליך הקבלה וזמן השהות בחדר מיון

סדר העדיפות לקבלת הטיפול נקבע לפי זמן הגעתך למחלקה. אולם, סדרי העדיפויות משתנים בשל חומרת המצב של המטופלים האחרים. סביר שתידרש להמתין עד שאיש צוות יוכל לסייע לך. אנא קבל זאת בהבנה.
בכל שלב בהמתנה, במידה ואינך חש בטוב - פנה מיידית לאחד מאנשי הצוות.

Rambam ER


הטיפול במיון


שלבי טיפול

משך הבדיקה וההמתנה

פירוט והערות

קבלה ראשונית ע"י אחות וביצוע אנמנזה סיעודית: בירור הסיבה הרפואית לפנייתך

15 דקות- 30 דקות בממוצע

 

בדיקות ראשונות של המטופל יכללו בדיקות סימנים חיוניים

15 דקות- 30 דקות בממוצע

חום, דופק, לחץ דם ולעיתים סטורציה

בדיקת רופא/ים

15 דקות- 30 דקות בממוצע

זמינות רופא תלויה במצב של מטופלים אחרים

בדיקות מעבדה ועיבוד תוצאות

1-2 שעות בממוצע

 

בדיקות הדמייה במכונים

2-4 שעות בממוצע

 מכון הרנטגן, מכון CT, מכון US מכון MRI.

ייעוצים ע"י רופאים מומחים בתחומים הנדרשים

1-2 שעות בממוצע

זמן המתנה ליועץ משתנה בהתאם לזמינות הרופא היועץ, לעיתים נדרש יותר מיעוץ רופא מומחה אחד


אנו מוודאים שכל מטופל יקבל את כל הבדיקות הנדרשות ויזכה לייעוץ מומחים על מנת לתת טיפול מיטבי. על כן הביקור במיון עשוי להימשך כ- 3-7 שעות ע"פ חומרת מצבך וסדר העדיפויות של המטופלים האחרים.