צוות
המחלקה לרפואה דחופה (מיון)

פרטי התקשרות עבור ד"ר אלכסנדר סטריז'בסקי

מספר טלפון של ד"ר אלכסנדר סטריז'בסקי04-7772309 עבור ד"ר אלכסנדר סטריז'בסקי

ד"ר אלכסנדר סטריז'בסקי