המחלקה לרפואה דחופה (מיון)

ד"ר זוהר לדרמן

מספר טלפון של ד"ר זוהר לדרמן04-7772348